top of page
Rondleiding Amsterdam
Lijnbaanmagazijn Admiraliteit

Lijnbaanmagazijn Admiraliteit

van Gendthallen

van Gendthallen

Oostenburgervoorstraat

Oostenburgervoorstraat

van Gendthallen

van Gendthallen

Kattenburgerplein

Kattenburgerplein

Wiener Complex

Wiener Complex

Bandenboot

Bandenboot

Koninklijke Fabriek voor Stoom en Andere Werktuigen

Koninklijke Fabriek voor Stoom en Andere Werktuigen

Funen

Funen

De Funen, plan

De Funen, plan

'Palatino', Van Sambeek en Van Veen

'Palatino', Van Sambeek en Van Veen

'Syntax', Geurst & Schulze

'Syntax', Geurst & Schulze

Czaar Peterstraat

Czaar Peterstraat

Oostelijke Eilanden en Funen

De Oostelijk eilanden en het naastgelegen Funenpark bieden dankzij de enorme afwisseling voor elk wat wils. Ligt het accent op de Oostelijke Eilanden op historie en oudere architectuur, het Funen is een topbuurt van moderne architectuur.

De Oostelijke eilanden - niet te verwarren met het Oostelijk Havengebied - werden aangelegd in de jaren '50 van de zeventiende eeuw, door aanplemping (Kattenburg) of ophoging (Wittenburg en Oostenburg). Het was een scheepswervengebied met voorts scheepvaartactiviteiten als laden, lossen, opslag goederen, houtzagerijen, blokken- en mastenmakerijen, smederijen, zeilmakerijen, touwslagerijen.

 

Onder meer de Admiraliteit en de VOC bouwden er schepen, en voor de opslag grote pakhuizen en magazijnen: de Admiraliteit in 1656 's Lands Zeemagazijn, het huidige Scheepvaarthuis, de VOC in 1660 het enorme Oost-Indische Magazijn, helaas in de 19de eeuw ingestort.

Er is veel veranderd op de eilanden. Kattenburg groeide uit tot een van de meest verkrotte woonbuurten van de stad, alles werd hier gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar op Wittenburg en Oostenburg bleef veel van de sfeer behouden. Bijvoorbeeld de Van Gendthallen op Oostenburg, een rijksmonument, gebouwd door Stork voor het bouwen van treinen. In onze tijd is heeft de stadsvernieuwing plaats gemaakt voor zorgvuldige gebiedstransformatie. Geen rücksichtsloze sloop en een eenvormige woonbuurt, maar respectvol omvormen van het oude industriële gebied tot een gemengde stadswijk. Naast woningen vindt je er nu appartementen in gerenoveerde pakhuizen, de mediacluster van de landelijke kranten, een stadsstrand en restaurants.  

Funen
De Funen is een heel ander verhaal. De buurt bestaat uit vijfhonderd nieuwbouwwoningen en een park, op een driehoekige terrein. Een tuinstad van de eenentwintigste eeuw. Het is één groot succes. De wijk wordt aan twee kanten omgeven door een lange hoge wand met appartementen, het stedelijke aspect van de buurt, die het binnengebied beschutting biedt en afschermt tegen geluidsoverlast ven trein en auto. Daarbinnen staan vrijstaande complexjes met woningen, met aansprekende, prijswinnende architectuur. Het is een parklandschap met midsize appartementengebouwtjes, heel divers en niet voor niets de 'hidden delights genoemd.

 

 

 

Typering

  • 17de-eeuws scheepswerven gebied

  • V/h werven en lijnbanen van de VOC

  • Funen: prijswinnende 21ste-eeuwse tuinstad

  • Hidden deligts' in de Funen

  • 19de-eeuwse Van Gendt-hallen

​Verdere gegevens

Rondleiding op afspraak voor kleine of grote groepen.

Prijs: € 20,- per persoon. Voor bedrijven en instellingen komt de btw erbij.

Kleine groepen betalen per persoon iets meer.

Duur: ongeveer 2 uur

Reserveren: Stuur een mail naar info@stadswandelkantoor.nl

Of bel 020-4190022 / 06-41967625 / 06-41967655.

bottom of page