top of page
Rondleiding Amsterdam
Betondorp

Betondorp

Nieuwendam

Nieuwendam

Roelof Hartplein, Zuid

Roelof Hartplein, Zuid

Dageraad, Zuid

Dageraad, Zuid

Vogelbuurt, Noord

Vogelbuurt, Noord

Baarsjes, West

Baarsjes, West

Sociale woningbouw route

De sociale woningbouw van Amsterdam is wereldberoemd. In de jaren tien, twintig en dertig van de twintigste eeuw werden arbeiderswoningen gebouwd van een buitengewoon hoog niveau, zowel wat woonkwaliteit als architectuur betreft, uniek in Europa.

Een fietstocht.

Verantwoordelijk hiervoor was een een zeldzame mix van gedreven mensen op sleutelposities, die elkaar vonden in het streven goede sociale woningbouw te bouwen. Verantwoordelijke bestuurder was wethouder Floor Wibaut. Hij was overtuigd dat ‘het uitgangspunt voor verhoging van beschaving in de arbeidersklasse moet liggen in verbeteringen van de woningen.’ Hij had zich als gemeenteraadslid al intensief met woningbouw beziggehouden, tot hij in 1914 als eerste socialist wethouder werd. Hij werkte uitstekend samen met burgemeester Tellegen, ambtenaar Keppler en raadslid P.L. Tak.

Alleen een fietstocht doet recht aan de sociale woningbouw van begin 20ste eeuw. Een rit via de arbeiderspaleizen van De Klerk in de Spaarndammerbuurt. Via het sfeervolle Oud-West de rationalistische complexen van onder meer Van der Pek. Amsterdam-Zuid, voor andermaal topmonumenten van De Klerk en Kramer. Door de Indische Buurt, met zijn middenstandwoningen. En niet te vergeten de Transvaalbuurt in Oost, een andere highlight in de sociale woningbouw.

Typering

  • Fietstocht

  • Topmonumenten van de sociale woningbouw

  • Keuze uit verschillende stadsdelen

  • Schets woonsituatie arbeiders begin 20ste eeuw

  • Amsterdamse School en Rationalisme (Berlagiaans)

Verdere gegevens fietstocht:

Rondleiding op afspraak voor kleine of grote groepen.

Duur: ongeveer 3 uur
Prijs: € 25 per persoon + de huur van een fiets. Voor bedrijven en instellingen komt de btw erbij.

Reserveren: Stuur een mail naar bf@stadswandelkantoor.nl  Of bel 020-4190022  / 06-41967625 / 06-41967655. 

bottom of page