Home

 

 


Oostelijke eilanden en Funen


De Oostelijk eilanden en het naastgelegen Funenpark bieden dankzij de enorme afwisseling voor elk wat wils. Ligt het accent op de Oostelijke Eilanden op historie en oudere architectuur, het Funen is een topbuurt van moderne architectuur.

'Hidden delight', Funen Scheepvaartmuseum op Kattenburg Van Gendt Hallen, Oostenburg

De Oostelijke eilanden werden aangelegd in de jaren '50 van de zeventiende eeuw, door aanplemping (Kattenburg) of ophoging (Wittenburg en Oostenburg). Het was een scheepswervengebied met voorts scheepvaartactiviteiten als laden, lossen, opslag goederen, houtzagerijen, blokken- en mastenmakerijen, smederijen, zeilmakerijen, touwslagerijen.

Onder meer de Admiraliteit en de VOC bouwden er schepen, en voor de opslag grote pakhuizen en magazijnen: de Admiraliteit in 1656 's Lands Zeemagazijn, het huidige Scheepvaarthuis, de VOC in 1660 het enorme Oost-Indische Magazijn, helaas in de 19de eeuw ingestort.

Er is veel veranderd op de eilanden. Kattenburg groeide uit tot een van de meest verkrotte woonbuurten van de stad, alles werd hier gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar op Wittenburg en Oostenburg bleef veel van de sfeer behouden. Bijvoorbeeld de Van Gendthallen op Oostenburg, een rijksmonument, gebouwd door Stork voor het bouwen van treinen. In onze tijd is heeft de stadsvernieuwing plaats gemaakt voor zorgvuldige gebiedstransformatie. Geen rücksichtsloze sloop en een eenvormige woonbuurt, maar respectvol omvormen van het oude industrële gebied tot een gemengde stadswijk. Naast woningen vindt je er nu appartementen in gerenoveerde pakhuizen, de mediacluster van de landelijke kranten, een stadsstrand en restaurants.  

Funen
De Funen is een heel ander verhaal. De buurt bestaat uit vijfhonderd nieuwbouwwoningen en een park, op een driehoekige terrein. Een tuinstad van de eenentwintigste eeuw. Het is één groot succes. De wijk wordt aan twee kanten omgeven door een lange hoge wand met appartementen, het stedelijke aspect van de buurt, die het binnengebied beschutting biedt en afschermt tegen geluidsoverlast ven trein en auto. Daarbinnen staan vrijstaande complexjes met woningen, met aansprekende, prijswinnende architectuur. Het is een parklandschap met midsize appartementengebouwtjes, heel divers en niet voor niets de 'hidden delights genoemd.

Verdere gegevens:
Duur: ongeveer 2 uur
Prijs: € 12,50 per persoon. Voor bedrijven en instellingen komt de btw erbij.
Reserveren: Stuur een mail naar bf@stadswandelkantoor.nl  Of bel 020-4190022  / 06-41967625 / 06-41967655. 


N I E U W S
Fietstocht door historisch Nieuwendam, vrijdag 11 augustus
Architectuurrondleiding door het groene en blauwe oeverlandschap van een prachtig stuk Amsterdam. Meer...
Joods Amsterdam. Donderdag 4 en vrijdag 5 mei 2017 vanaf de Nieuwmarkt.
Een wandeling door drie prachtige buurten met een tragisch verleden. meer...

Stadswandelkantoor op Facebook
Al jaren deelt Stadswandelkantoor het nieuws over onze activiteiten via Facebook. Meer..

Meer Nieuws...
Stadswandelkantoor Amsterdam. City Walks Office Amsterdam. Stadtwanderungen Amsterdam. Rondleidingen, wandelen, fietsen.